BLOG

Završen ciklus predavanja Pametni gradovi i općine

S predavanjem Kako smanjiti troškove i povećati efikasnost u upravljanju komunalnom infrastrukturom? održanim u petak, 18. veljače u RiHubu.

 S predavanjem Kako smanjiti troškove i povećati efikasnost u upravljanju komunalnom infrastrukturom?  održanim u petak, 18. veljače u RiHubu, završen je ciklus predavanja Pametni gradovi i općine koje je organiziralo trgovačko društvo Smart RI d.o.o. osnovano od grada Rijeke. Primarni cilj organizacije ciklusa predavanja Pametni gradovi i općine bio je predstavljanje ideja primjene informacijskih tehnologija u podizanju kvalitete života građana i boljem funkcioniranju gradova, a realiziran je kao dio aktivnosti projekta Centra kompetencija za pametne gradove. 

Kroz sveukupno 6 predavanja namijenjenih predstavnicima jedinica lokalnih i regionalnih samouprava Primorsko-goranske, Istarske, Ličko-senjske i Karlovačke županije predstavljeni su pojedini proizvodi i usluge koje nastaju unutar 6 podprojekata projekta Centar kompetencija za pametne gradove.

Povezane novosti

KONTAKT

Učinite jednostavan potez prema inteligentnim rješenjima

Kontaktirajte nas i postanite dio naše razvojne strategije