REFERENCE

Rural Network Project (RUNE)

Rural Network Project (RUNE) projekt kojeg na području Republike Hrvatske provodi RUNE Crow telekomunikacijska infrastruktura d.o.o. a pokrenut je s ciljem osiguranja ultrabrze širokopojasne svjetlovodne infrastrukture za korisnike u ruralnim područjima Hrvatske (Primorsko-goranska i Istarska županija) i Slovenije. S izgradnjom na područjima koja trenutno nisupokrivena svjetlovodnom infrastrukturom, RUNE će pomoći jedinicama lokalne samouprave (JLS) u dostizanju ciljeva Digitalne agende za Europu 2020, kroz osiguravanje povezivanja na novu svjetlovodnu pristupnu mrežu koja će omogućiti brzine veće od 1 Gbps. RUNE je prvi i u ovom trenutku jedini međunarodni projekt na nivou Europe kojim se povezuje teritorij više zemalja članica putem ultra-brze širokopojasne infrastrukture.

rune

RUNE gradi pristupnu mrežu na modelu „Fibre To The Home“ – FTTH (svjetlovod do kuće) za sve potencijalne korisnike na području obuhvata projekta. 

KONTAKT

Učinite jednostavan potez prema inteligentnim rješenjima

Kontaktirajte nas i postanite dio naše razvojne strategije